Paskolos grąžinimas anksčiau laiko

Prieš imant vartojimo paskolą, kiekvienas asmuo gali pasirinkti paskolos grąžinimo terminą. Tačiau sudarius sutartį gali pasikeisti paskolos gavėjo prioritetai ar kitos aplinkybės, sąlygojusios paskolos termino pasirinkimą. Tokiu atveju galima pasirinkti vartojimo kreditą ar jo dalį grąžinti anksčiau nustatyto termino.

Kas yra paskolos grąžinimas anksčiau laiko?

Išankstinis paskolos grąžinimas yra viso kredito ar jo dalies grąžinimas anksčiau sutartyje numatytų grąžinimo terminų. Grąžinant paskolą iš anksto galima išvengti palūkanų mokėjimų, kurie būtų skaičiuojami pagal sutartyje numatytą grąžinimo grafiką. Toks paskolos grąžinimas gali būti nemokamas arba būti įkainotas Vartojimo kredito įstatymo ir Lietuvos banko numatytos tvarkos rėmuose.

Grąžinant visą paskolą ar jos dalį anksčiau laiko, palūkanos yra perskaičiuojamos. Dažniausiai jos perskaičiuojamos dienos tikslumu ir kliento naudai, tačiau dėl konkrečių palūkanų perskaičiavimo aplinkybių reikėtų konsultuotis su konkrečiu kredito davėju arba informacijos ieškoti sudarytos sutarties tekste.

Ar verta paskolą grąžinti anksčiau laiko?

Išankstinis paskolos ar jos dalies grąžinimas yra naudingas, nes padeda sumažinti bendrą mokamų palūkanų sumą. Tačiau kai kurie kredito davėjai gali reikalauti kompensacijos pagal Vartojimo kredito įstatyme numatytą tvarką. Remiantis šiuo metu galiojančia tvarka, paskolos davėjas gali reikalauti kompensacijos tuo atveju, jei anksčiau laiko grąžinama suma viršija 2 320 eurų per bet kurį dvylikos mėnesių laikotarpį. Tokiu atveju, kredito įstaiga gali reikalauti tokio dydžio kompensacijos:

  • Iki 1% nuo anksčiau laiko grąžinamos sumos, jei iki sutarties pabaigos liko daugiau nei vieneri metais.
  • Iki 0.5% nuo anksčiau laiko grąžinamos sumos, jei iki sutarties pabaigos liko mažiau nei vieneri metais.

Tačiau reglamentuojama, kad vartojimo paskolos davėjui mokama kompensacija negali viršyti palūkanų sumos, kuri yra sutaupoma paskolą grąžinant anksčiau nustatyto termino.

Su konkrečiomis paskolos anksčiau nustatyto termino grąžinimo sąlygomis ir kompensacijos reikalavimo būtinomis sąlygomis galite susipažinti Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnyje.

Išankstinio paskolos grąžinimo tvarka

Visi kredito davėjai numato išankstinio paskolos grąžinimo tvarką. Dažniausiai apie intenciją paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau laiko būtina raštiškai informuoti paskolos davėją. Taip pat svarbu įvertinti ir konkrečias išankstinio grąžinimo ir palūkanų perskaičiavimo sąlygas. Dalis kredito įstaigų gali leisti paskolą grąžinti anksčiau laiko nemokamai, dalis – už mokestį įstatymo numatytuose rėmuose.

Šio proceso tvarka ir sąlygos turi būti numatytos pasirašytoje paskolos sutartyje. Bet turėdami konkrečių klausimų visada galite pasikonsultuoti su kredito davėjo atstovais. Tai padės išvengti nesusipratimų ir aplinkybių, kuomet išankstinės įmokos nėra apdorojamos tinkamai ir laiku.

Tokią galimybę ir jos sąlygas pirmiausia rekomenduojama įvertinti prieš imant vartojimo paskolą. Vertinant ir lyginant kredito davėjų pasiūlymus, svarbu atsižvelgti ir į šią aplinkybę, ypatingai tuo atveju, jei galimybę paskolą grąžinti anksčiau laiko numatote dar prieš imant paskolą.

Vartojimo paskolos
Logo
Enable registration in settings - general