Atsakingas skolinimas

Kiekvienas vartojimo kredito davėjas privalo laikytis atsakingo skolinimo taisyklių ir rekomendacijų. Šias gaires numato Lietuvos Banko Atsakingojo skolinimo nuostatai. Šiose nuostatuose yra detalizuojamos priemonės, kurių privalo imtis kiekvienas kredito davėjas prieš suteikdamas paskolą vartotojui. Vartojimo kredito atveju, atsakingo skolinimo gaires nustato Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatai (toliau – nuostatai).

Koks Atsakingojo skolinimo nuostatų tikslas?

Nuostatų tikslas – skatinti atsakingą vartojimo kredito davėjų skolinimo ir tarpusavio skolinimo platformos operatorių vykdomos veiklos praktiką, detalizuoti vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo reikalavimus, įtvirtinti pagrindines nuostatas, kriterijus ir reikalavimus, kuriais vartojimo kredito davėjai ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai turi vadovautis tvirtindami Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisykles ir vertindami vartojimo kredito gavėjų kreditingumą.

Tokiu būdu yra siekiama nesudaryti prielaidų vartojimo kredito gavėjui prisiimti per didelės finansinių įsipareigojimų naštos.

Atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimai vartojimo kredito davėjui

Kiekvienas vartojimo kredito davėjas privalo laikytis šių nuostatų.

Kreditingumo vertinimas

Vartojimo kredito davėjas privalo tinkamai įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą. Kreditingumo vertinimo tikslas – įvertinti paskolos gavėjo galimybes prisiimti konkretų finansinį įsipareigojimą ir jį sėkmingai vykdyti.

Vertinant kreditingumą yra būtina atsižvelgti į bet kokią reikšmingą, paskolos gavėjo mokumą galinčią įtakoti informaciją: iš kreditingumui vertinti naudojamų registrų ir informacinių sistemų gautą informaciją, pačio kredito gavėjo pateiktą bei kitą kredito davėjui prieinamą informaciją apie veiksnius, galinčius įtakoti paskolos gavėjo kreditingumą (kredito istorija, galimi pajamų pokyčiai ir kt.).

Nuostatuose yra konkrečiai nurodoma, kad vertinant asmens kreditingumą, privaloma surinkti šią įrodymus apie:

  • vartojimo kredito gavėjo pajamas;
  • vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimus finansų įstaigoms;
  • vartojimo kredito gavėjo ne mažiau kaip 6 paskutinių mėnesių kredito istoriją ir kitą informaciją, susijusią su įsipareigojimų vykdymu kitoms finansų įstaigoms bei įsiskolinimus joms;
  • kitas aplinkybes, galinčias įtakoti vartojimo kredito gavėjo finansinę padėtį ir jo galimybes tinkamai vykdyti finansinius įsipareigojimus.

Jei vartojimo kredito davėjas, įvertinęs visą objektyvią informaciją, nustato, kad paskolos gavėjas negalės tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų visą vartojimo kredito sutarties laikotarpį, vartojimo kreditas jam negali būti suteiktas.

Vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykis

Prieš suteikiant vartojimo kreditą, kredito davėjas privalo įvertinti kredito gavėjo konkretaus įsipareigojimo vidutinės mėnesio įmokos dydį ir jo santykį su kredito gavėjo mėnesio pajamomis. Remiantis nuostatais, visų finansų įstaigoms turimų įsipareigojimų vidutinės mėnesio įmokos suma turi sudaryti ne daugiau 40% vartojimo kredito gavėjo mėnesio pajamų.

Išimtis gali būti taikoma tais atvejais, kai vartojimo kredito davėjas turi pagrįstų ir pakankamų įrodymų, kad konkrečiu atveju didesnio dydžio taikymas nepažeidžia atsakingojo skolinimo reikalavimų.

Vertinant įsipareigojimus ir pajamas, vartojimo kredito davėjas privalo atsižvelgti į ne mažiau kaip 4 paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkį. Išimtis gali būti taikoma, jei vartojimo kredito davėjas turi pagrįstų ir pakankamų įrodymų, kad kito laikotarpio taikymas nepažeidžia atsakingojo skolinimo reikalavimų.

Nuostatai taip pat numato konkrečias vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio skaičiavimo taisykles bei kokias pajamas galima laikyti tvariomis.

Kiti reikalavimai

Nuostatuose taip pat numatomi konkretūs reikalavimai, susiję su:

  • Informacijos, duomenų ir dokumentų rinkimu, saugojimu ir vartojimo kredito gavėjo informavimu;
  • vartojimo kredito gavėjo sutuoktinio pajamų ir įsipareigojimų kitoms finansų įstaigoms vertinimu bei išimtimis, kada galima suteikti vartojimo kreditą be sutuoktinio pajamų ir įsipareigojimų vertinimo;
  • bendraskolių pajamų ir įsipareigojimų finansų įstaigoms vertinimu;
  • kreditingumo vertinimo proceso tinkamumą, veiksmingumą ir pokyčius.

Kiekvienas vartojimo kredito davėjas privalo įvertinti vartotojo kreditingumą prieš suteikiant paskolą. Tačiau atsakingo skolinimosi principų rekomenduojama laikytis ir pačiam paskolos gavėjui.

Vartojimo paskolos
Logo
Enable registration in settings - general