Kredito istorija ir kreditingumo vertinimas

Kiekvienam ketinančiam imti vartojimo paskolą yra svarbu įvertinti savo galimybes pasiskolinti. Be formalių reikalavimų, kuriuos turi atitikti kiekvienas paskolos paraišką teikiantis asmuo, jis taip pat turi turėti pakankamai gerą kredito istoriją, kuri kartu su kitais duomenimis yra kompleksiškai vertinama kreditingumo (mokumo) vertinimo metu.

Kas yra kredito istorija?

Kredito istorija yra dokumentas, kuriame yra registruojami su įvairiais finansiniais įsipareigojimais ir jų vykdymu susiję faktai. Kredito istorija yra įvertinama atliekant mokumo vertinimą, kurį privalo atlikti kiekvienas oficialiai paskolas teikiantis kredito davėjas.

Į kredito istoriją yra įtraukiami šie faktai:

 • Paimtos, turimos ir grąžintos paskolos.
 • Kredito įmokų mokėjimai ar vėlavimai juos atlikti.
 • Pradelsti mokėjimai, kiti įsiskolinimai.
 • Komunalinių ir telekomunikacijų sąskaitų mokėjimų istorija.
 • Skolų išieškojimo duomenys.
 • Antstolių duomenys.
 • Draudimas, jo įmokų mokėjimas.
 • Kiti su finansiniai įsipareigojimais ir jų vykdymu susiję faktai.

Šie ir kiti duomenys kredito istorijoje yra kaupiami 10 metų. Tai reiškia, kad neigiamą įtaką kredito istorijai darantys įrašai, dokumente išliks 10 metų laikotarpį.

Kas yra kredito reitingas?

Kredito reitingas yra vertė, kuri yra priskiriama asmeniui atsižvelgiant į jo kredito istoriją. Kredito reitingas nurodo asmens mokumą. Aukštesnis kredito reitingas kredito davėjui leidžia tikėtis aukštos tikimybės, kad asmuo paskolą grąžins ir paskolos įmokas atliks laiku. Žemas kredito reitingas nurodo žemesnę tikimybę, kad įsipareigojimai bus vykdomi tinkamai.

Kas yra kreditingumo vertinimas?

Kreditingumo vertinimas yra kompleksinis kliento mokumo vertinimas. Kiekvienas kredito davėjas privalo atlikti tinkamą kreditingumo vertinimą prieš suteikiant paskolą. Mokumo vertinimo gaires numato Lietuvos banko Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo nuostatai.

Kreditingumo vertinimui didžiausią įtaką turi:

 • Asmens kredito istorija.
 • Gaunamos pajamos.
 • Turimi finansiniai įsipareigojimai.
 • Turimų finansinių įsipareigojimų ir gaunamų pajamų santykis.
 • Darbo stažas (įskaitant darbo stažą paskutinėje darbovietėje).
 • Amžius.
 • Gyvenamoji vieta.
 • Vaikų skaičius šeimoje.
 • Vedybinis statusas.
 • Sutuoktinio bei bendras jūsų šeimos kreditingumas.
 • Kiti mokumą galintys įtakoti veiksniai.

Kaip atliekamas kreditingumo vertinimas?

Kreditingumo vertinimas yra atliekamas kredito davėjui naudojant savo metodiką bei algoritmą ir remiantis oficialiomis duomenų bazėmis, registrais ir kitais oficialiais šaltiniais, taip pat asmens paskolos paraiškoje nurodytais duomenimis ar papildomais pateiktais dokumentais.

Atliekant mokumo vertinimą gali būti remiamasi „Sodros“, Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės, Gyventojų registro tarnybos, skolininkų administravimo informacinių sistemų ar kreditų biuro Creditinfo duomenimis.

Kaip pasitikrinti savo kredito istoriją?

Kiekvienas asmuo gali pasitikrinti savo kredito istoriją ir kredito reitingą. Tą padaryti galima pasinaudojant kreditų „Creditinfo“ kredito istorijos sistemos paslaugomis.

Susipažinti su informacija, susijusia su jums suteiktomis paskolomis galite Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazėje.

Kas įtakoja kredito istoriją?

Kredito istoriją įtakoja įvairūs veiksniai, susiję su asmens finansiniais įsipareigojimais ir jų vykdymu. Asmens kredito istorija yra sudaroma remiantis valstybės registrų ir kreditų biuro dalyvių pateikiamais duomenimis. Todėl kredito istorija įtakoja visi per šiuos kanalus pateikiami duomenys.

Didžiausią įtaką kredito istorijai daro finansinių įsipareigojimų vykdymas, apimantis draudimo, paskolos mokėjimus, taip pat komunalinių, telekomunikacijos ir kitų sąskaitų mokėjimus.

Kaip pagerinti savo kredito istoriją?

Duomenys kredito istorijoje yra saugomi 10 metų laikotarpį. Nėra būdo šių duomenų iš kredito istorijos pašalinti nepraėjus numatytam 10 metų laikotarpiui, kuomet duomenys iš kredito istorijos yra išimami.

Geriausias būdas pagerinti kredito istoriją yra nuolatinis sėkmingas įsipareigojimų vykdymas ir pavėluotų, pradelstų mokėjimų ir įsiskolinimų vengimas. Vertinant kredito istoriją, paskolos davėjai ir kitos kredito įstaigos didesnį dėmesį kreipia naujausiems kredito istorijos įrašams. Todėl sėkmingai vykdydami įsipareigojimai šiuo metu (pvz. pastarųjų 12 mėnesių laikotarpyje) turės didesnės įtakos vertinant kredito istoriją, nei pradelsti mokėjimai ar ne laiku apmokėtos sąskaitos ankstesniu laikotarpiu.

Vartojimo paskolos
Logo
Enable registration in settings - general